• ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-23-7-01

    23

    รีวิวภาพบรรยากาศร้าน 23 ก.ค. 59

    รีวิวภาพบรรยากาศร้าน และลูกค้าที่มาอุดหนุนทางร้านในวันที่ 23 ก.ค. 59 ค่ะ

    ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-23-7-02 ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-23-7-03 ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-23-7-04 ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-23-7-01