ภัตคารอาหารจีนเผิงโหย่ว

4/34-4/35 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์
ตั้งแต่เวลา
10:00 – 14:00
16:00 – 21:00

ติดต่อสอบถาม-สำรองที่นั่ง : 088 123 3211
www.facebook.com/pengyourestaurant