ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-03-08-02

03

ภาพบรรยากาศลูกค้าที่มาใช้บริการ 3 ส.ค. 59

ขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการในวันที่ 3 สิงหาคม 59 นี้นะคะ

ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-03-08-03 ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-03-08-01 ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว-03-08-02

By admin|review|0 comment

Leave a Comment