ร้านอาหารในสระแก้ว-04-08-02

10

ห้อง VIP ชั้น 2 ร้านอาหารจีนเผิงโหย่ว เตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้า

ห้อง VIP. ชั้น 2 ร้านอาหารจีนเผิงโหย่วเตรียมพร้อมต้อนรับคณะ คุณประเสริฐ จากวัฒนานคร. เพียงจองรายการอาหารล่วงหน้า 3,500 บาท ขึ้นไป บริการฟรีคาราโอเกะ เชิญนะค่ะ

ร้านอาหารในสระแก้ว-04-08-01 ร้านอาหารในสระแก้ว-04-08-02

By admin|review|0 comment

Leave a Comment